Fældefiskeri efter havørred moderfisk 2013

BSF har i år igen indgået samarbejde med Tangeværket om fældefiskeri efter havørreder i fisketrappen ved Tangeværket.

Grundet tidligere års problemer med svamp (*) går vi efter samme tre-trinsmodel som vi anvendte de sidste år:

1) Primært ønsker vi at fældefiske og opbevare i fisketrappens iltrige vand
2) Opstår der problemer med svamp indstilles fældefiskeriet og fiskene flyttes til dambruget i Skibelund hvor vi kan behandle fiskene mod svamp (peraqua) - hvis der kun er få fisk udsættes de dog ligesom i 2011
3) Hvis vi mangler moderfisk elfiskes disse efterfølgende i Lilleåen

Fælden sættes idrift mandag 28/10 - fældefiskerne  tilser den efter behov, dog mindst mandag-onsdag-fredag.

Fælden etableres  som sidste år med tilsvarende opbevaring.

Vi går efter 25 par havørreder + 10 ekstra. Ingen hanner over 4kg idet de slåsser for meget og stresser de andre.

Fra foreningens side bliver det igen Tage Odgaard der er tovholder og har det daglige ansvar med hjælp fra fælde-fiskergruppen.

Vi ser frem til et godt fældefiskeri og håber der ikke bliver problemer med svamp.

/Bestyrelsen

 

* Vedr. svamp
Man kan ikke forudsige om det bliver et år med svampe problemer eller ej.
Det vi kan gøre er at behandle fisekne så skånsomt som overhovedeet muligt så de ikke får sår, og derudover reagere i henhold til ovennævnte plan.

Behandling af fisk mod svamp er ikke praktisk muligt ved fisketrappen.  Brintoverilte, formalin eller saltkur kunne afhjælpe det, men det kræver at fiskene går i et kar med denne blanding i nogen tid, hvorefter de igen kunne komme over i fisketrappens iltrige vand.
 
 
 

Fældefangst 2009

#1 Oversigtsbillede - havørrederne opbevares i de to hvilebassin'er forrest i billedet. Fiskene kan søge skjul under flamingo pladerne

Fældefangst2009

#2 Fælde løftes fri

17. oktober 2013


Sidst Redigeret 17-10 2013 af Per Frost Vedsted