Fældefiskeri efter havørred moderfisk

Foreningen har i år igen indgået samarbejde med Tangeværket om fældefiskeri efter havørreder i fisketrappen ved Tangeværket.

Grundet de seneste års problemer med svamp går vi efter samme tre-trinsmodel som vi anvendte sidste år:

1) Primært ønsker vi at fældefiske og opbevare i fisketrappens iltrige vand
2) Opstår der problemer med svamp indstilles fældefiskeriet og fiskene flyttes til dambruget i Skibelund hvor vi kan behandle fiskene mod svamp (peraqua) - hvis der kun er få fisk udsættes de dog ligesom i 2011
3) Hvis vi mangler moderfisk elfiskes disse efterfølgende i Lilleåen

Fælden sættes idrift fredag 26/10 - fældefiskerne tilser den efter behov, dog mindst mandag-onsdag-fredag.

Fælden etableres  som sidste år med tilsvarende opbevaring.

Vi går efter 25 par havørreder + 10 ekstra. Ingen hanner over 4kg idet de slåsser for meget og stresser de andre.

Fra foreningens side bliver det igen Tage Odgaard der er tovholder og har det daglige ansvar med hjælp fra fælde-fiskergruppen.

/Bestyrelsen

8. oktober 2012


Sidst Redigeret 08-10 2012 af Per Frost Vedsted