Fiskepleje December

Læs det nye nummer at fiskepleje.dk (klik på billedet)

 

DTU Aqua har siden 1930'erne haft fokus på de små vandløbs betydning for ørredbestandene. Ørrederne gyder kun i vandløb, oftest i de mindste vandløb, som vi har flest af. Derfor er de små vandløb meget vigtige for ørrederne, herunder havørrederne langs vores kyster.

Danmarks Sportsfiskerforbund har netop præsenteret den første film i en føljeton om de små vandløb. Filmprojektet er iværksat sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden.

I filmen fortæller fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua om betydningen af de små ørredvandløb, hvor fisk og smådyr trives.

Det såkaldte ørredindeks bliver også præsenteret i filmen. Indekset gør det muligt hurtigt at vurdere miljøtilstanden i et ørredvandløb ud fra forekomsten af ørredyngel fra gydning. Indekset er udarbejdet af DTU Aqua i samarbejde med DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Naturstyrelsen har i 2015 godkendt ørredindekset som miljømål for ørredvandløbene - dvs. en biologisk måleenhed for miljøtilstanden i vandløb med et vist fald, så der naturligt kan være gydemuligheder for ørreder.

Filmen varer 3 minutter - klik her.

 
For at se hele nyhedsbrevet - klik  på billedet nedenfor:.

 

Fiskepleje dk15. december 2015


Sidst Redigeret 15-12 2015 af Per Frost Vedsted