Forslag generalforsamling 2014

Husk at indsende eventuelle forslag til behandling på Generalforsamlingen så formanden har det senest 30. oktober.

Der afholdes generalforsamling torsdag 4. december 2014 - indkaldelse og dagsorden følger senere.

Jævnfør vedtægterne, § 7, stykke 2: "Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 30. oktober"

Send forslag til: formand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Fremsendte forslag vil inden generalforsamlingen blive offentliggjort på hjemmesiden.

/Bestyrelsen

8. oktober 2014


Sidst Redigeret 10-10 2014 af Per Frost Vedsted