Forslag generalforsamling 2015

Husk at indsende eventuelle forslag til behandling på Generalforsamlingen så formanden har det senest 30. oktober.

Der afholdes generalforsamling torsdag 3. december 2014 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.

Indkaldelse og dagsorden følger senere.

Jævnfør vedtægterne, § 7, stykke 2: "Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 30. oktober"

Send forslag til: formand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Fremsendte forslag vil inden generalforsamlingen blive offentliggjort på hjemmesiden.

/Bestyrelsen

29. september 2015


Sidst Redigeret 29-09 2015 af Per Frost Vedsted