Forslag til behandling på generalforsamlingen 2022

Der er fremsat 4 forslag til behandling på generalforsamlingen torsdag 1. december 2022:

Forslag 1
Forslag fremsat af: Verner Jensen
Forslag: Indføring af C&R på laks fra 1.november og frem til fredningen.

Forslag 2
Forslag fremsat af: Arne Emil Jensen
Forslag: Ophævelse af fredningen af Gedder over 80 cm.
Argumentation: Man har jo en handlingsplan, Havørreden tilbage til Gudenåen men så vidt jeg kan se fokuserer man kun på Skarv og Sælers belastning på havørred og laks, det har vi jo ikke meget indflydelse på. Hvad med at fokusere på det vi kan gøre noget ved, nemlig de store gedder der jo ingen naturlige fjender har. Her er lige et eksempel, lad os sige at der er 100 gedder på vores fiskevand, og de hver æder 2 havørred eller laks om ugen så har vi jo mister over 1000 fisk pr. år. hvad så hvis de æder 4 fisk om ugen.

Forslag 3
Forslag fremsat af: Arne Emil Jensen
Forslag: Alt fiskeri skal stoppe d. 31 oktober.
Argumentation: Så vidt jeg kan huske var argumentet for at udvide sæsonen til 15 november, at havørreden visse år gik meget sent op i åen. Da havørreden har været fredet i en årrække, er der jo ingen grund til at bibeholde den forlængede fisketid, da kvaliteten som spisefisk også er meget begrænset. Flere andre åer stopper fiskeriet 15 oktober af samme grund.

Forslag 4
Forslag fremsat af: Bestyrelsen
Forslag: Der indføres en begrænsning på maks. 5 hjemtagne laks pr. fisker pr. år.
Argumentation: Som lystfisker fisker vi kun til eget forbrug. En hjemtagningsbegrænsning giver flere medlemmer chancen for at fange en laks.

 

7. november 2022


Sidst Redigeret 07-11 2022 af Per Frost Vedsted