Forsøg med spuling af gydegrus

Vi mangler hjælp!

Gydegrus løsnes bedst med spulepumpe !

BSF vandplejeudvalg har fået lov til at lave forsøg med at spule 3 stryg med gydegrus i Madekilden.

Forsøget er i samarbejde med Viborg Kommune som laver analyse af vandløbet før forsøget, kort tid efter forsøget og igen et år efter forsøget. Spuling vil ske med en mobil spulepumpe.

Forsøget gennemføres torsdag 26-september 2013 kl 13.00

Jeg har brug for to hjælpere til forsøget. Er der nogen af jer som kan deltage ?

Læs også om spuling gydegrus i SPORTSFISKEREN

Mvh. Jesper Knudsen
Email: jesperknudsen@energimail.dk eller sms/tlf 5091 8800

Gydebanke

18. september 2013


Sidst Redigeret 18-09 2013 af Per Frost Vedsted