Forurening i Madekilden

I forbindelse med den oprensning der er foregået i Holms Sø hen over efterår og vinter er der tegn på at der er ledt slam ud i Madekilden. Viborg Kommune undersøger sagen - om det er et problem der skal tages hånd om, og hvad der i givet fald skal gøres.

I.f.m. DTU Aquas gennemgang af Gudenå, delområde 3 i 2011 blev Madekilden analyseret og fundet ganske god. DTU skriver således i deres plan nr 15-2011, på side 14:

"Madekilden er tilløb til Møllebækken og blev for år tilbage maskinopgravet og sidenhen restaureret med udlægning af nyt gydemateriale og sten. Ved højskolen er der stor variation i vanddybden og fine skjul under grødeøer af vandaks, vandstjerne og ved store skjulesten.
Der blev fundet en god bestand af årets yngel og ældre ørred. Intet udsætningsbehov.
Lgd.: Ca. 0,8 km, gbr.: 1,8 m, dybde: 20-55 cm."

BSF har fulgt og følger fortsat sagen på nærmeste hold via vores vandpleje udvalg. 

Læs artikel i Bjerringbro Avis 1.maj 2013:

Artikel Bjb avis: Slam i madekilden

Plan nr 15-2011 fra DTU Aqua:
forside fiskepleje delområde 1

DTU om Madekilden i 2011

2. maj 2013


Sidst Redigeret 02-05 2013 af Per Frost Vedsted