Fremsendte forslag Generalforsamling 2012

2 stk forslag til behandling på generalforsamlingen i 2012

Forslag fremsendt til behandling på Generalforsamling 2012

Forslag #1
Forslagsstiller: Kim Skak Pedersen

Jeg vil gerne frembringe forslag om, at vi medlemmer af foreningen, må benytte os af agnfisk til fiskeriet af gedder i den første del af sæsonen hvor det kun er tilladt for medlemmer, at fiske på vores vand.

Alle der er medlem af vores forening har interesse i, at fiskeriet efter gedder ikke ødelægges af storvildtsjægere" udefra. Men det mener jeg, at vi eliminerer ved, at gøre det på denne vis.

Af begrundelse for, at vi ikke må bruge agnfisk er bl.a. at der er risiko for infektion ved benyttelse af agn fra andre vande. Dette vil ikke blive gjort af egne medlemmer hvis vi tænker os godt om. Der er jo ikke nogen fra egen forening der vil ødelægge det fantastiske fiskeri i egen "butik"

Derudover kan man jo fiske med agnfisk på modsatte bred på Randers´ stykke. Så den begrundelse er uholdbar.
Derfor vil jeg opfordre bestyrelsen til, at tillade egne medlemmer, brugen af agnfisk i den periode hvor det kun er os selv der har fiskeretten."

Forslag #2

Forslagsstiller: Kim Sørensen og Jesper Knudsen

"Laksebidraget tilpasses, så vi betaler det samme pr. medlem og dagkort som Langå vil betale i 2013"

Begrundelse:Vi har et ønske om at minimere kontingent stigningerne for medlemmerne. Vi syntes samtidig der er mere solidarisk at Bjerringbro og Langå betaler det samme pr. medlem, da vi maximalt har det samme ud af laksen som Langå."

20. november 2012


Sidst Redigeret 20-11 2012 af Per Frost Vedsted