Generalforsamling fremsatte forslag mv.

Husk det holdes i Viften !
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening indkalder til ordinær generalforsamling i
                            Viften, Realskolevej 12, Bjerringbro
                               Torsdag d. 5. december kl. 19:00.

Dagsorden
Læs dagsorden på hjemmesiden
 

Forslag
Der er fremsat et forslag:

Forslag til ændret gyldighedsperiode medlemskab

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Begrundelse og baggrund
Som følge af BSF's overgang til opkrævning af medlemskontingent via forbundet ændres vedtægterne således kontingentet gælder fra 1. februar til 31.januar året efter.

Dette er nødvendigt idet opkrævningen fra forbundet vil bliver udsendt ca. 20.januar og det således ikke vil være muligt at betale kontingentet inden 16.januar.

Overgangen til at opkræve kontingent via forbundet sker for at gøre kasserer arbejdet lettere. Herudover vil du som medlem have den fordel at du nu kan tilmelde betaling til PBS ligesom du kun vil blive opkrævet et forbundskontingent selvom du er medlem i flere foreninger under forbundet (- så slipper du for bøvl med tilbagebetaling fra DSF)
 
Forslaget:

§ 4 Stk 2.
  (Før)
Kontingent opkræves i januar måned og gælder kalenderåret. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt er det pågældende medlem at betragte som udmeldt. Optagelse igen sker jf. vedtægterne i § 2.

§4  Stk 2 (Efter)
Kontingent opkræves i januar måned og gælder til d. 31. januar det efterfølgende år. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt er det pågældende medlem at betragte som udmeldt. Optagelse igen sker jf. vedtægterne i § 2.

/Bestyrelsen


 
Kontingent
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge følgende orientering om kontingent satser for 2014:


  
kontingent 2014

25. november 2013


Sidst Redigeret 27-11 2013 af Per Frost Vedsted