Gudenaalaksen.dk

BSF har i 2012 bidraget til Gudenaalaksen med ialt 212.615kr: Dagkort bidrag BSF: 37.950kr Lodsejerbidrag 48.265 kr Medlemsbidrag: 126.400 kr

Sportsfiskere og lodsejere har stor fokus på laksefiskeriet i Gudenåen

Sportsfiskere, både som privatpersoner og som medlemmer af de lokale sportsfiskeforeninger, i den nedre del af Gudenåen, bidrager, som aldrig før, til sikring af driften af Danmarks Center for Vildlaks der, siden 1990, har produceret og udsat laks i Gudenåen.  Udsætningerne af laks er netop grundlaget for et fantastisk sportsfiskeri i Gudenåen, hvor lokale sportsfiskere og besøgende turister hvert år fanger 1200-1500 store blanke laks. Et fiskeri der kun er blevet bedre de senere år efter der stort set kun udsættes lakseyngel af danske stammer.


Gudenaalaksen_4_Jan Hyllested
Fra overrækkelsen af gave checks. Foto: Jan Hyllested

Randers Kommune startede lakseprojektet i Gudenåen i 1987. Oprindeligt havde udsætningerne til formål at genetablere en ny laksebestand i Gudenåen, men undersøgelser har vist at laksen ikke har mulighed for at reproducere sig i den nedre del af Gudenåen og laksen ikke i tilstrækkelig grad kan komme forbi ved Tangeværket til gydepladserne opstrøms Tange Sø.

Udsætningerne af lakseyngel er alligevel blevet fastholdt. Dels i håbet om, at fiskenes passageproblemer ved Tangeværket på et tidspunkt vil blive løst endegyldigt, dels fordi udsætningerne er grundlaget for et helt enestående og højt værdisat laksefiskeri i Gudenåen nedenfor Tangeværket.

Danmarks Center for Vildlaks har i de senere år haft problemer med økonomien og det har været problematisk at fortsætte en stor produktion af lakseyngel til Gudenåen.  De tre kommuner i den nedre del af Gudenåen Viborg, Favrskov og Randers kommuner, har ikke kunnet finansiere den fulde udsætningsplan, så eneste mulighed for at fastholde et fantastisk laksefiskeri var at sportsfiskerne og lodsejere selv måttet indsamle midler til den fortsatte drift af Danmarks Center for Vildlaks. Ligeledes er overskuddet fra Gudenåkonkurrencen i 2012 gået til Danmarks Center for Vildlaks.

Indsamlingshjemmesiden Gudenaalaksen.dk har haft så stor succes, at der alene i 2012 er blevet indsamlet godt 375.000 kr., der nu overdrages som tilskud til Danmarks Center for Vildlaks.

Overdragelsen af de indsamlede midler fandt sted tirsdag den 26. februar kl. 15.00 ved sol- og vandtrappen, på Brogade i Bjerringbro, med repræsentanter fra sportsfiskerforeningerne, lodsejerne, Gudenåens Ørredfond og Gudenaalaksen.dk

gudenaalaksen 2013_2
En dejlig solskins-februar-dag efter en laaaaaaang kold vinter danner rammen om overrækkelsen fra foreningerne på plænen ved Bjerringbro.Foto: Morten Andersen.

gudenaalaksen 2013_1
Gert Holdensgaard med en af de mange checks. Foto: Morten Andersen

26. februar 2013


Sidst Redigeret 27-02 2013 af Per Frost Vedsted