Havørredundersøgelse Gudenå

Så rykker vi på havørredundersøgelsen:

Det oprindelige projekt til 3,6mill kr kan vi ikke finde finansiering til nu, så der er udarbejdet en reduceret undersøgelse, som er igangsat:

50 vilde smolt fra SKibelund bæk og 50 vilde smolt fra Lilleå mærkes med akustiske sendere og følges på deres vej til Udbyhøj for at fastslå hvor mange der dør undervejs og hvor de forsvinder på turen.

Undersøgelsen koster 600.000kr der finansieres således:

 • BSF 140.000 kr
 • GØF 100.000 kr
 • GSL 20.000 kr
 • Fiskeplejen (fisketegnsmidler) 340.000 kr

Resultat af undersøgelsen er klar i sommeren 2020.

Det er den første undersøgelssen af denne art på fisk fra Gudenåens tilløb, men en gentagelse af to undersøgelser fra Lilleå hvor der i 2003-2005 blev målt 19-21% dødelighed. Resultat fra Lilleå er derfor en god reference for problemets omfang i Lilleå, hvorimod Gudenå så at sige "starter fra nul"

Artikel på TV Midt Vest 7/12-2019
"Hvorfor forsvinder fiskene - havørreder udstyres med sendere"

Se indslag TV Midt Vest 7/12-2019 - starter 2 minutter inde i udsendelsen:
TV Midt vest nyhedsudsendelse 7-12-2019

 

Projektet køres i regi af projektet "Havørreden tilbage til Gudenå hvor

 • Projektejere
  De fire lystfiskerforeninger i Bjerringbro, Langå, Hadsten og Randers er projektejere.
 • Interessenter
  De tre kommune Viborg, Randers og Favrskov er interessenter og finansierer drift af projektets sekretariat på ialt 112.000 kr/år.
 • Projektleder og fiskeribiologi
  DTU Aqua er projektleder og yder fiskeribiologisk ekspertise til projektet. Dette finansieres af DTU Aqua.
 • Sekretariat
  Projektet har sekretariat hos Danmarks Sportsfiskerforbund

Projektgruppen arbejder videre på at skaffe midler til de næste faser i projektet. Skulle der blandt læserne være nogen der vil sponsere et beløb så henvend jer endeligt !

8. december 2019


Sidst Redigeret 09-12 2019 af Per Frost Vedsted