Hjælp søges til bestandsanalyse Gudenå - delområde 2+3

Fælles tilmelding koordineret på vegne af Gudenåens Ørredfond

DTU Aqua har nu planen for bestandsanalyse i Gudenå delområde 2+3 klar.

Datoer for de enkelte vandløber således fastsat, se link nedenfor.


Vi lystfiskere skal helst stille med en, men gerne to til at hjælpe med bestandsanalysen de enkelte dage, så vi har brug for din hjælp!!

Det er hjælp med at notere resultat, tælle fisk, transportere fisk og iøvrigt gå biologen til hånde. Rent praktisk vil medhjælperne blive kontaktet dagen før ved 17 tidenfor at få aftalt mødested og tidspunkt. Arbejdet vil normalt foregå fra 8-15.30. Medhjælpen skal medbringe waders og regntøj, samt mad og drikke.

Det er en enestående mulighed for

  • dels at lære vore gydebække at kende
  • dels at lære om havørredens biologi
  • og ikke mindst hjælpe os videre i arbejdet for en selvreproducerende havørredstamme i Gudenå

Nedenfor kan du læse lidt mere om undersøgelsen.

Tilmelding til undertegnede på mail eller SMS, så vil jeg sørge for at opdatere planen og få den sendt til DTU Aqua.


Jo før du melder dig til jo større er muligheden for at du kan deltage i nøjagtig de gydebække som du har finer mest interessante.

Planen med datoer for de enkelte gydebække kan du læse online, og efterhånden som I tilmelder Jer bliver de påført listen, så man løbende kan se hvilke dage der er ledige:
Medhjælp bestandsanalyse Gudenå delområde 2+3

Mvh Per Frost Vedsted
Mail: naestformand@bjerringbro-spoprtsfisker.dk
SMS: 2577 2772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

Hej Per

Det lyder rigtig godt at i vil stille med mandskab til bestandsanalysen. I den vedhæftede fil har vi lavet et skema over hvilke stationer og vandløb vi undersøger de enkelte dage. Da det er en stor plan med mange stationer har vi forsøgt at begrænse os mest muligt mht. antallet af dage der er behov for medhjælp. Dvs. stationer der enten bare skal besigtiges, eller ikke elfiskes pga. for ringe fysiske forhold behøver vi ikke medhjælp til. Der er således brug for medhjælp i alt 26 dage i perioden fra den 6.august til 12.september. Det er mest hensigtsmæssigt med 2 medhjælpere hver dag (hvis muligt).

I uge 32+33 er det Jørgen Skole Mikkelsen, der kommer fra DTU AQUA, og i uge 33-37 Hans-Jørn Christensen.

I skemaet er der afsat 3 reservedage, der kan bruges til evt. nye stationer eller elfiskeri på stationer der siden sidste gennemgang har fået så gode fysiske forhold at de nu egner sig som levested for ørred. Reservedagene kan også komme i brug hvis det er nødvendigt at aflyse elfiskeriet pga for meget nedbør.

Rent praktisk vil medhjælperne blive kontaktet  dagen før ved 17 tidenfor at få aftalt mødested og tidspunkt. Arbejdet vil normalt foregå fra 8-15.30. Medhjælpen skal medbringe waders og regntøj, samt mad og drikke.

Når medhjælperskemaet er udfyldt returnerer i det til mig. (Helst senest 1.juni).

+++++++++++++++++++++

Hej Per

 

I forbindelse med revision af  planen for Fiskepleje i Gudenå, delområde 2 bliver det undertegnede der skal stå for arbejdet

 

Jeg har vedhæftet en plan for feltarbejdet i de vandløb som jeg har vurderet er interessante for Jeres forening.

.

Det vil være optimalt med 2 medhjælpere, men 1 kan godt gå.

Arbejdstiden er fra ca. 8.30 til 15.00, men jeg er meget fleksibel, hvis folk har aftaler de skal nå hjem til.

Arbejdsplanen er kun vejledende, da jeg er i tvivl om hvor lang tid det tager at undersøge de enkelte stationer.

Medhjælpernes opgave bliver at pakke elfiskegrej ud og assistere ved elfiskeriet, samt at pakke grejet ned igen. Det vil være en fordel at der er mindst en medhjælper der har vaders eller skridtstøvler.

 

Såfremt i har oplysninger om tiltag i vandløbene der indgår i denne plan (f.eks. forureningsforhold, spærringer, restaureringer, udlægning af gydegrus m.m.), som jeg kan drage nytte af i forbindelse med revisionen, modtages disse meget gerne.

 

Har i vandløb, eller nye stationer som i ønsker bliver undersøgt eller optaget i den nye plan, er i velkommen til at skrive tilbage, så vil jeg planlægge feltarbejdet ud fra det.

 

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

 

 

Venlig hilsen

Michael Holm

+++++++++++++++++++++++++++++++

13. februar 2019


Sidst Redigeret 18-02 2019 af Per Frost Vedsted