HUSK tvungen indberetning af din fangst!

HUSK at der er tvungen indberetning af din fangst i Gudenå !

Indberetning af laks og havørreder fanget på BSF's fiskevand skal ske senest 4 dage efter fangst på BSF's hjemmeside bjerringbro-sportsfisker.dk

BSF sørger for at indberettede laksefangster automatisk videreføres til den fælles indberetning på Gudenaalaksen.dk (iværsættes indenfor de næste 1-2 uger hvor programmering forventes færdig)

På forsiden af BSF's hjemmeside er link til indberetning

Med denne løsning tilslutter BSF sig den fælles indberetning af laks i Gudenå - hvilket er afgørende for fortsat kommunal tilskud til lakseprojektet. Samtidig bevarer vi vores hidtige fangstrapportering på vores hjemmeside, vores automatisk genererede top10 lister og ikke mindst historikken der ligger i mere end 10 års fangster hvoraf mange er med billeder og en lille historie.

Vi opfordrer alle medlemmer og dagkortfiskere til at overholde reglen om indberetning af fangster på BSF's fiskevand senest 4 dage efter fangst.

/Bestyrelsen

18. marts 2015


Sidst Redigeret 19-03 2015 af Per Frost Vedsted