IHN virus - Hjælp med at det ikke spredes til Gudenå!

Meddelelse fra Gert Holdensgaard, DCV:

Der er fornyligt konstateret IHN virus på et dambrug ved Hedensted.

Det er en alvorlig fiskesygdom, der kan få alvorlige konsekvenser, hvis vi får den i Gudenåen.

Jeg skal derfor på det kraftigste opfordre til, at alle hjælper med til at sikre, at det ikke overføres til Gudenåen.

Dvs. at man/foreningerne skal sikre/medvirke til, at der ikke anvendes fiskeudstyr ved Gudenåen, som har været anvendt inden for den berørte zone. 

Se vedhæftede bekendtgørelse fra lovtidende

20. maj 2021


Sidst Redigeret 20-05 2021 af Per Frost Vedsted