Indkaldelse generalforsamling BSF 2016

Bemærk - afholdes i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.

Generalforsamling 2016

Der afholdes generalforsamling torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i  Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.

Bestyrelsen har valgt at flytte arrangementet til Idrætsparken idet Højskolen er optaget. Vi skal være i kantinen der ligger op mod svømmehallen.

Den traditionelle menu med franskbrød m/rullepølse og æblekage er der ikke pillet ved J

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Jon Rose aflægger bestyrelsens beretning og derudover er der orientering fra juniorklubben, vandplejeudvalget, Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Nicolai Parbst fremlægger regnskab som skal godkendes af forsamlingen.

5. Behandling af rettidigt fremsendte forslag (30.oktober)
Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside www.bjerringbro-sportsfisker.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen

6. Orientering om budget herunder kontingent
Bestyrelsen orienterer om budget og kontingentsatser for 2017

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2-årig periode) er:
  - Jon Rose - modtager genvalg
  - Søren Agesen - modtager genvalg
  - Erik Søndergaard  - modtager genvalg
  - Jesper Knudsen - modtager genvalg
  - Casper Pedersen - modtager genvalg

På valg som bestyrelses-suppleant for 1-årig periode er:
  - Jesper Hougaard, bestyrelses suppleant - modtager genvalg? 
  - mangler en suppleant

7. Valg af Revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor for 2-årig periode er:
  - Sv. E. Sjællænder, revisor - modtager genvalg

På valg som revisor suppleant for 1-årig periode er:
   - Kim Sørensen - Kan ikke genvælges som da Kim sidder i bestyrelsen

9. Eventuelt
Herunder uddeling af pokaler for årets største laks, havørred og juniorfisk.

Efter generalforsamlingen er foreningen som vært ved en franskbrød m/rullepølse eller ost, øl/vand, æblekage med kaffe.

16. november 2016


Sidst Redigeret 16-11 2016 af Per Frost Vedsted