Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling I Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Klubhuset Gudenåvej 22a, 8850 Bjerringbro, mandag 27. marts 2017 kl. 17:30 - ingen forplejning

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen:
  Tilføjelse af ny medlemstype: "Støttemedlem"
  §2 stk 2
  "Støttemedlem" tilføjes listen over medlemstyper
  §7, nyt stykke 6 tilføjes:
  "Støttemedlemmer har ikke adgang og stemmeret på generalforsamlingen"

  Begrundelse:
  I arbejdet for at styrke foreningen ønsker bestyrelsen at tilbyde støttemedlemsskab af foreningen: Som støttemedlem gives fiskeret i Gudenå mellem Brogade og Omfartsvejen på Zone 3 og på Tange Sø. Støttemedlemmer modtager sportsfiskeren og øvrig information fra foreningen. Støttemedlemmer har ikke adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har adgang til alle øvrige aktiviteter i foreningen (klubaftener, konkurrencer og lignende)
  Bestyrelsen vil tilbyde støttemedlemsskab til 475kr, hvoraf de 75kr går til lakseudsætninger.

 4. Evt
  (Her kan ikke sættes noget til afstemning)

8. marts 2017


Sidst Redigeret 08-03 2017 af Per Frost Vedsted