Lad os forestille os ......

                                                                                                                                                         Bjerringbro 16-01-2017

 Efter offentliggørelsen af en film, der viser en del laksefisk, mange angrebet af svamp, der er blevet fanget på indersiden af risteværket ved Tangeværket har der i de seneste uger været en del skriveri og debat rettet mod Tangeværkets negative betydning for Gudenåens lakse- og ålebestand, frie løb og passagemuligheder generelt for faunaen. Sportsfiskerforeningerne op- og nedstrøms Tange Sø har fulgt debatten og glædes over, at Tangeværket har taget initiativ til at få laksefiskene opfisket og genudsat nedenstrøms risteværket. Det giver håb om, at de havørreder, der ikke er for angrebet af svamp stadig kan finde en gydebæk og bidrage til havørredbestanden i Gudenåen.

I stedet for at fokusere på alt det, der synes ikke at være optimalt, har foreningerne valgt et lidt andet spor.

For ca. et år siden meldte alle fiskeforeningerne nedstrøms og en del foreninger opstrøms følgende ud:

"Foreningerne indstiller til en reetablering af Gudenåens frie løb, og foreningerne støtter eksperternes udarbejde konklusioner og dermed et langt omløbsstryg, der i videst muligt omfang tillader en fri faunapassage op- og nedstrøms.

Konsekvenserne af en sådan løsning vil være, at de rekreative værdier ved Tange Sø bevares samtidigt med, at faunaen i Gudenåen vil ændres til en mere varieret og naturlig sammensætning, der blandt andet vil komme turister og lokale til gode.

Lad os forestille os denne løsning. Tange Sø ligger stadig som et rekreativt fint område, hvor der kan dyrkes mangeartede aktiviteter både på og ved vandet. Det lange omløbsstryg, der er designet til, at Gudenåens fauna igen kan vandre frit som i tiden før Tange Sø, har et forløb der ender nedenstrøms Tangeværket. Tangeværket, der ikke længere modtager hovedløbets vand og derfor naturligt ikke kan producere elektricitet i nævneværdig mængde har fået endnu en attraktion at fremvise. Det lange omløbsstryg, hvor man det meste af året vil kunne se laksen springe og man vil kunne se faunaen nede i vandet. Åløbet har et rimeligt fald, og det vil for mange være spændende at se så store mængder vand i god bevægelse. Man vil kunne vandre langs omløbsstryget ind gennem et skovområde, hvor Tange Sø ligger lige ved siden af. Det bliver et fantastisk område at bevæge sig i. Bevægelse ved vandløbet samt fred og ro i skov og ved sø.

Den fri faunapassage betyder, at fisk og smådyr frit kan vandre op og ned i Gudenåen. Ål, lampretter, havørreder, laks, gedder, sandart og masser af andre arter vil få helt andre muligheder end tidligere. Store og små vandfugle vil komme til stryget for at fouragere. Der vil sportsfiskermæssigt komme et vandløb i topklasse, der vil måle sig med de vestvendte åer. I Silkeborg vil man ligeledes kunne se de store laksefisk indfinde sig på stryget og stå og springe i kampen for de bedste pladser. Turistmæssigt vil kommunerne kunne markedsføre alle disse naturherligheder, som nu åbner op for familieturisme på en ny måde. Lystfiskeren vil med en placering mellem Favrskov og Silkeborg inden for under en time kunne fiske makrel på vestkysten, havørred på østkysten, men så sandelig også havørred og laksefiskeri i topklasse i Gudenåen for ikke at glemme fiskeriet af store gedder og sandart i Tange Sø og søerne opstrøms Silkeborg. Her er desuden også er et fremragende sørredfiskeri. De tilstødende åer til Gudenåen vil ligeledes lokke med fint bækørred og stallingfiskeri. I bund og grund er det svært i Danmark at finde et mere attraktivt sted, hvis man som sportsfisker vil kunne dyrke mange former for fiskeri. Lystfiskerens familie vil med samme placering have Tangeværket, Energi-museet søen og omløbsstryget inden for rækkevidde, men også Silkeborg og Århus vil lokke med masser af tilbud for disse. Der er et hav af attraktive oplevelser, som kunstmuseer. (Aros, Silkeborg Bad, Asger Jorn). Forlystelsesparker (Legoland, Djurs Sommerland, Fårup Sommerland) Oplevelsescentre, som Aqua, Energi-museet, Randers regnskov.  

Med andre ord. Lad os se frem til den dag, hvor faunaen igen vandrer frit i Gudenåen ved Tange og lad os glædes over den betragtelige merindkomst vore lokalområder får samtidigt med nye fantastiske naturoplevelser.

Så i bund og grund handler de ikke om "enten eller" men "både og".  Vi vil i sportsfiskerforeningerne ikke bidrage til skærpelse af konflikten men meget gerne til løsningen.

Bag dette indlæg står følgende foreninger:

Randers Sportsfiskeklub

Hadsten Lystfiskerforening

Langaa Sportsfiskerforening

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Silkeborg Fiskeriforening

Fiskeriforeningen Gudenaa

Skanderborg Lystfiskerforening

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

 

På foreningernes vegne.

Jon Rose

Formand

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

 

16. januar 2017


Sidst Redigeret 16-01 2017 af Bjerringbro