Indvielse af Hedemøllebækkens omløbsstryg gennem Mølleparken

Søndag 9. Oktober blev der lukket vand i det nye omløbsstryg gennem Mølleparken der ligger centralt i Bjerringbro.


Det blev et stort tilløbsstykke hvor flere hundrede lokale borgere heriblandt medlemmer fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening overværede at udvalgsformand Mads Panny (S) fra Viborg Kommune sammen med en stor gravemaskine tog de sidste spadestik og derved åbnede op for et længe ventet omløbsstryg. Havørrederne får nu endnu bedre muligheder for gydning i Hedemøllebæk og Madekilden.Møllebækindvi_

Udover at projektet skaber faunapassage og sikrer langt bedre forhold for havørrederne er der tænkt klimasikring og rekreativt område ind i projektet.

Et væsentligt formål med projektet er således at sikre det bynære område mod oversvømmelser. Senest i 2011 var der oversvømmelser for de lokale borgere på grund af opstemningen ved Møllen.

Der er ingen tvivl om at et så stort og flot omløbsstryg vil blive et stort aktiv for byens borgere der får mulighed for at nyde den genslyngede bæks rislen ned gennem Mølleparken. Borgerne vil også på tæt hold kunne følge havørreder på leg. Det bliver et stort rekreativt område til gavn for alle byens borgere!

Nu færdiggøres gravearbejdet og når vandet er klaret op og det værste sand er skyllet ned lægges der gydegrus ud i strygene. Og når jorden til foråret har sat sig etableres de grønne områder langs bækken.

Projektet der gennem årtier har været på BSF's ønskeliste er nu gennemført. Kommunen har involveret lokalbefolkningen på en rigtig god måde, og dermed skabt et fælles projekt som alle samles om. Det bliver spændende at følge havørredernes gydning i bækken de kommende år, og fra BSF's side er vi overordentlig godt tilfredse med resultatet.

Møllebækindvi_2

Møllebækindvi_3

 


 

Møllebækindvi_5

10. oktober 2016


Sidst Redigeret 10-10 2016 af Per Frost Vedsted