Invitation: Indvielse Kællinghøl broen

Som medfinancierende til broen ved Kællinghøl har BSF modtaget følgende invitation:

Invitation til indvielse af Kjællinghøl-broen og Kjællinghøl-ruten

Du/I inviteres hermed til at deltage i indvielsen af træbro over Gudenå, Kjællinghølbroen, og stisystemet mellem broen og Bjerringbro, Kjællinghøl-ruten, torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 ved Kjællinghøl-broen

Der er ingen parkeringsmuligheder ved broen. Så hvis man kommer i bil skal man benytte de P-pladser der fremgår af vedlagte oversigtskort. (PFV: Rensningsanlæg eller Kællinghøl P-plads fra Hjermindsiden)

Indvielsen sker i tæt samarbejde med aktivitets- og motionsklubber i Bjerringbro, som har arrangeret fælles start for gående, løbere, cyklister og MTB-er fra sol- og vandtrappen, Bjerringbro, kl. 18.30.

Program for indvielsen:

 • Kl. 19.00: Velkomst v/ Jørgen Jørgensen, Natur & Vand
 • Fællesang
 • Indvielse ved Jens Ravn, formand for Byrådets Klima og Miljøudvalg
 • Tale v/ Flemming Petersen, Brogruppen
 • Eventuelle andre korte taler
 • Herefter serveres øl eller vand samt frugt.

Med venlig hilsen
Jens Ravn
Formand for Klima- og Miljøudvalget

Kjællinghøl-broen og tilslutningsstier er finansieret af:

 • Nordea Fonden
 • Naturstyrelsen (Grønne partnerskaber)
 • LAG Favrskov og LAG Viborg med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
 • Bjerringbro Atletik & Motion
 • Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
 • Bjerringbro Borger- og Erhvervsforening,
 • Favrskov og Viborg Kommuner

Skiltningen for Kjællinghøl-ruten er finansieret af:

 • Friluftsrådet

Renovering af sti gennem Hjermind skov er finansieret af:

 • Naturstyrelsen (puljen "Familieskovturen i fokus")

 

23. maj 2012


Sidst Redigeret 28-05 2012 af admin