Kan man følge de mærkede havørreders udtræk?

Der er blevet spurgt ind til om vi kan følge online hvordan det går med de mærkede havørreder, så man kan se hvor de er og om de stadig er i live eller er forsvundet. Eller om vi kan give en månedlig status?

- - - -

Hvor er det dejligt med interessen og opbakningen til projektet i BSF!
Jeg har haft kontakt til projektansvarlig hos DTU Aqua Kim Aarestrup, der oplyser at vi desværre ikke kan få løbende opdateringer.
Men jeg vil holde Jer orienteret i Gudenå Nyt når der er nyt.

Husk at det vil være en stor hjælp hvis i vil hjælpe med at sikre at lytteposterne er intakte Og melde hvis flagene er væk eller lignende.Læs mere her:
/foreningen/nyheder/havoerredprojektet-hjaelp-med-at-passe-paa-lyttestationerne!.aspx


Kim Aarestrup, DTU Aqua: 

"Vi kan desværre ikke give nogle resultater på måned basis. Dataloggerne samler bare data ind og gemmer dem. Vi kigger først på resultaterne, når smoltvandringen er færdig engang i juni/juli. Først der kan man opgøre det samlet og give et bud på hvor der eventuelt er nogle udfordringer for fiskene"

Mvh
Per Frost Vedsted

4. april 2020


Sidst Redigeret 04-04 2020 af Per Frost Vedsted