Mærkning af laks ifm. bestandsanalyse

I forbindelse med DCV's bestandsnalayse af laks i Gudenå mærkes de fangne laks her i uge 44 med et eller to små huller i halefinnen og en blå plet (panjet) på bugen.

BSF har forespurgt DCV om de ønsker oplysninger om mærkning på de laks vi fanger og evt. genudsætter her i uge 44-45??

Svaret fra DCV er at det er ikke afgørende, men jeg vil alligevel opfordre jer til at notere på fangstrapporten i tekstfeltet om laksen er mærket med 1/2 huller i halefinne og blå plet på bugen.

/Per

31. oktober 2016


Sidst Redigeret 31-10 2016 af Per Frost Vedsted