Møde med miljøministeren 10.august 2020

Møde med miljøministeren den 10 august.

Foreningen var sammen med DSF inviteret til møde med miljø ministeren i dag den 10. august. På mødet fik jeg kort lejlighed til at præsentere foreningens holdning til Tangesø spørgsmålet.
( kan læses på foreningens hjemmeside under punktet foreningen)

Forud for mødet var denne tilgang ganske kort ridset op i et brev til ministeren, underskrevet af 13 foreninger langs åen.

Mødet havde til formål at præsenterer de forskellige synspunkter og interesser der er i spil forud for at spørgsmålet tages op til behandling i løbet af efteråret.

Den vigtigste konklusion fra mødet må være, at det virker til at der fra regeringens side er vilje til endelig at træffe beslutning vedr. Tangesø spørgsmålet.

Danmarks naturfredningsforening foreslog ministeren at der i efteråret, nedsættes et ekspertudvalg der kan kvalificere de forskellige mulige løsninger - Forslaget blev positivt modtaget.

Om foreningen igen bliver inddraget i debatten er uvist, men det bliver i sandhed interessant at følge.

Med venlig hilsen

Casper Pedersen

11. august 2020


Sidst Redigeret 11-08 2020 af Per Frost Vedsted