Ny formand BSF

Jon Rose har efter 4 år som formand for BSF valgt at stoppe i.f.m. generalforsamlingen..
Vi takker Jon for hans store indsats for foreningen og ikke mindst arbejdet med at samle formændene langs Gudenåen.

Som ny formand byder vi velkommen til Casper Pedersen.

Email til formanden er rettet så den nu tilgår Caper og ikke Jon

email: formand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Der kommer mere herom i næste nummer af Gudenå Nyt

10. december 2018


Sidst Redigeret 10-12 2018 af Per Frost Vedsted