Nye regler indrapportering af fangst

Tvungen fangst indrapportering
Fangst indrapportering skal fremover ske løbende senest 5 dage efter fangsten via foreningens hjemmeside Bjerringbro-sportsfisker.dk - brug linket øverst på forsiden.

BSF's fangstrapport skal anvendes til alle fangster i BSF's fiskevand - også for gæster, der fisker på medfiskeret via f.eks. Hadsten Lystfiskeriforening.

Hvis du som BSF medlem fisker i andre foreningers fiskevand på BSF-medfiskeret, så skal du anmelde fangster på den pågældende forenings fangstrapport/hjemmeside.

Indsæt gerne et billede af fangsten. Indrapportering gælder også, hvis fisken er genudsat.

Hvis du ikke har mulighed for at indrapportere elektronisk så aflever den udfyldte fangstrapport i postkassen ved klubhuset Gudenåvej 22a, 8850 Bjerringbro (under halvtaget ved døren) eller send den med posten eller pr. mail med oplysning om fangsten til fangstrapport@bjerringbro-sportsfisker.dk

Med dette tiltag bortfalder års-fangst-rapporten.NB! Hvis du af den ene eller anden grund ønsker at være anonym på vores online statistik, kan du markere dette, når du indrapporterer.

Deltagelse i konkurrence om årets største laks/havørred
For at deltage i senior konkurrencen om et gavekort på 1.000kr for årets største havørred og laks, skal fisken fortsat indvejes hos en af foreningens vejemestre:

Kim Sørensen tlf.: 2049 1859
Søren Agesen tlf.: 8668 0465 / 2852 2501
Jan Ottesen  tlf.: 5096 5066

I forbindelse med indvejning vil vejemesteren aftegne omridset af fisken, så der kan fremstilles en træfisk, hvis den ender med at være sæsonens største.

 

4. januar 2016


Sidst Redigeret 04-01 2016 af Per Frost Vedsted