Nyhedsbrev fra bestyrelsen sept 2015

Efter en mildest talt sløj start på fiskeriet i Gudenåen ser det endelig ud til, at der er gået hul på bylden. De første 8 dage af september har budt på 15 laks og 4 havørreder. Hertil kommer 3 havørreder fanget af vore medlemmer på Lilleåstykket. Så med andre ord: Fat fiskestangen og kom ud og fisk.

Der skrives i flere af fangstrapporterne om grødeproblemerne, og bestyrelsen er også blevet kontaktet af en del medlemmer, der henviser til de store problemer grøden efterhånden giver. Vi har haft kontakt med myndighederne og de tager positivt og seriøst imod vore input. Med lidt held og medvind på cykelstierne håber vi, at der næste år vil blive gennemført 2 grødeskæringer gennem sæsonen. Mere herom følger, når vi hører nyt.

/Jon Rose

9. september 2015


Sidst Redigeret 09-09 2015 af Per Frost Vedsted