Nyt fiskevand - smedens bæk

Her op til begyndelsen af laksesæsonen i Gudenåen er det det med stor glæde at vi kan meddele, at det er lykkedes vores dygtige lodsejerkontaktperson at erhverve nyt fiskevand - igen i år!

Der er denne gang tale om engene opstrøms Smedens Bæk.

Med de stykker vi indgik lejekontrakt på sidste år giver de to nye enge os adgang til et sammenhængende fiskeri fra Tangeværkets fredningszone og mange kilometer nedstrøms.

Kortmateriale opdateres snarest!

Husk at parkering ifm. fiskeri på zone 1's  nordside skal ske ved enten Elmuseet eller i Fårefolden. Det er ikke tilladt at parkere ved Lillemølle.

/Bestyrelsen

15. februar 2013


Sidst Redigeret 15-02 2013 af Per Frost Vedsted