Offentlig syn kommunale vandløb Favrskov Kommune

Offentligt syn ved kommunale vandløb

Favrskov Kommune holder offentlige syn over de kommunale vandløb. Syn forventes holdt i uge 44-45.

Synets omfang og udførsel bliver tilrettelagt efter antallet af henvendelser. Alle med interesse i vandløbenes tilstand, både afvandings- og miljømæssigt, kan henvende sig for at få lov til at deltage i et offentligt syn.

Har du spørgsmål til et vandløbs vedligeholdelse eller forslag til, hvordan dit lokale vandløb kan forbedres miljømæssigt, er her en mulighed for at drøfte det på stedet med vandløbsmyndigheden.

Nærmere aftale om syn kan ske ved at kontakte Natur og Miljø:

  • Christian Overgaard Christensen, 89 64 52 33 eller 
  • Tobias Brødsgaard Knudsen, 89 64 51 23.

Natur og Miljø kan også kontaktes på favrskov@favrskov.dk

8. oktober 2014


Sidst Redigeret 08-10 2014 af Per Frost Vedsted