Følgende gode gamle uskrevne regel for åen gælder fortsat i Gudenå:
Opstrømsfiskeri viger for nedstrømsfiskeri.

Reglen er nu tilføjet vores reglement for fiskeri, og vi opfordrer medlemmer og dagkortfiskere til at vise hensyn til hinanden.

/Bestyrelsen

9. juni 2021


Sidst Redigeret 09-06 2021 af Per Frost Vedsted