Optælling gydninger 2013

Se detaljerede rappport her

 

Den hurtige melding er, at vi igen i år ser rekord mange gydninger. Hele 82 har vi set. 

Da vi desværre igen har haft et år, hvor vi ikke har fået lavet nogen projekter i vandløbene. Så må fremgangen skyldes at vi år efter år sikre at havørrederne har fri passage op i bækkene om efteråret.

Til trods for at vi i år kun var sølle 5 mand ud af 600 medlemmer, så fik vi optalt alle bække med undtagelse af Danstrup bæk.

Generelt så de små bække ikke særlig godt ud i år. Måske pga. den store mængde nedbør. Flere af dem var hårdt ramt af okker.

 

Der var i år mange steder hvor der var kommet spærringer efter vores gennemgang af bækkene i efteråret. Bl.a. pga. den så meget omtalte storm "Bodil". Så vi kan forvente et stort arbejde her til efteråret.

Vi faldt over følgende i år som der bør kigges på.

  • I Kjeldbækken var der opstået en spærring lige nedstrøms landevejen.
  • I Møllebækken lå der en 1000 liter palletank
    (Uden palle og gitter) fyldt med vand og spærrede bækken. BSF får den skåret i
    stykker og fjernet i nærmeste fremtid.

Gydebanke

Vi så desværre ingen tegn på gydninger i Madekilden trods forsøg i efteråret med spulepumpe. Det er selvfølgelig heller ikke den vi har set mest liv i tidligere. Vi må håbe at Viborg Kommune får taget
"hul" på mølledams passagen i Møllebækken i år

Det var vist alt der var at sige om årets fine optælling. Ud over selvfølgelig et stort tak for hjælpen til Tordenskjolds soldater. 

Hvis nogen har spørgsmål eller kommentar, så må i endelig sige til.

 

Med venlig hilsen
Jesper Knudsen
BSF Vandpleje

14. februar 2014


Sidst Redigeret 14-02 2014 af Per Frost Vedsted