Optællingsresultat gydninger 2015

Hej med jer
 
Så har jeg fået gjort status på vores optælling af gydninger fra i går. Læs hele rapport her
 
Det ser mere positivt ud end jeg havde forventet. Med hele 90 gydninger er det det højeste antal gydninger vi har haft registreret.
En af grundene til det høje antal, er at vi var 10 personer til at udføre arbejdet og derfor også fik set på flere km. vandløb end tidligere år. Det milde vejr gjorde det også lettere at komme gennem alle vandløb.
Det ville dog ikke gøre noget hvis vi var det dobbelte antal, da vi så ville kunne nå gennem alle vandløb fra ende til anden.
 
Den del af bækkene bar tydlige tegn på, at vi kun var fire personer til oprydningen i bækkene i efteråret.
Følgende bække havde passage problemer pga. manglende gennemgang i efteråret:
Skibelund bæk
Brandstrup bæk
Trine møllebæk
Kjeldbæk
 
I Møllebækken var der kommet spæringer af grene fra fældning af træer, hvor skovmaskinen ikke havde fjernet grenene fra bækken.
I Madekilden var der to små gydninger, så forsøget i 2013 med spulepumpe har måske gjort det muligt. Madekilden så dog ikke særlig pæn ud pga. "slam" fra Holm sø.
 
Der er generelt mange små projekter som foreningen selv kunne løse. Dem vil jeg lave en liste over og gennemgå på næste bestyrelsesmøde.
 
Det mest utrolige er, at der er fundet gydninger i Danstrup bæk. Det forstår jeg simpelthen ikke, men det er da positivt.
 
Stort tak for hjælpen til alle de frivillige og god fornøjelse med læsningen
Sig endelig til hvis I har spørgsmål.
 
gydninger 2015 picture
 
Med venlig hilsen
Jesper Knudsen
BSF Vandpleje
 
 

9. februar 2015


Sidst Redigeret 09-02 2015 af Per Frost Vedsted