Plan+resultater for elfiskeri laks 2012

Der elfiskes som tidligere år i ugerne 40-41 og 43-44, således efterårsferien i uge 42 friholdes.

elfiskeplan 2012

Se resultater her

Følgende aftale er indgået med DCV om elfiskeri på BSF's fiskevand i 2012:

  • Aftale er uændret ift. den vi med succes har indgået de sidste år.
  • Det er aftalt med DCV at foreningen modtager oplysning om fangster - disse opdateres løbende her på hjemmesiden.
  • Der må kun fiskes hen over et stykke en gang.
  • Der må ikke elfiskes 100m op- og nedstrøms for gydebækkene (Skibelundbæk, Møllebækken, Gullev Bæk)
  • Såfremt der bliver behov kan bestyrelsen give lov til ekstra befiskninger, fx. hvis der konstateres mange laks på et sted, eller der ikke kan fanges nok på ovenstående datoer. - ekstra befiskninger skal varsles her på hjemmesiden.
  • DCV fisker på BSF's tilladelse fra vores lodsejere ti at opfske moderfisk.
  • DCV anvender egen elfiske tilladelse.

/Bestyrelsen

11. september 2012


Sidst Redigeret 04-10 2012 af Per Frost Vedsted