Præsentation af BSF's nye formand Jon Rose

Jeg er 43 år, gift med Hanne og har 3 børn. Vi bor på et nedlagt landbrug lidt uden Hadsten, hvor vi ud over nogle høns har et par hektar med primært nysat skov, som på sigt forhåbentligt kan lokke lidt vildt til. Oprindeligt er jeg fra en lille by mellem Tønder og Aabenraa, hvor mere eller mindre hele min barndom og de første af mine unge år er foregået med en fiskestang i hånden på jagt efter bækørreder og stalling i de små åer, som er en del af Vidåsystemet. Senere er fiskeriet blevet udvidet til fiskeri efter havørred og laks i både fersk-og saltvand. Et par ture til Norge og Sverige er det også blevet til.

 

Vandløbs- og fiskepleje har altid fyldt meget hos mig, og efter tre år i forsvaret begynder jeg at læse biologi med den overbevisning, at jeg efter studierne skal arbejde inden for dette felt. Sådan går det dog ikke helt. Mine veje går mere i retning af teknologiudvikling af teknologier, der hurtigt kan måle og spore forureninger i jord, luft og vand. Dette har ført til, at jeg i dag har været på Grundfos i mere end 8 år, hvor jeg primært beskæftiger mig med udviklingen af teknologier, der kan rense vand.

 

Jeg er meget beæret over at bestyrelsen i BSF har valgt mig som formand for den kommende periode. Det er en god forening med mange traditioner og aktiviteter, og hvor der oftest ses stor tilslutning til disse blandt medlemmerne.  Der er også emner at tage fat på, grøden som eksempel. Men først gælder det om  for mig at lære af alle de dedikerede kræfter, der findes i bestyrelsen, foreningen og alle vore samarbejdspartnere.

 


Som nævnt er jeg meget beæret over den tillid der vises, og jeg vil gøre hvad jeg kan for at bidrage til foreningens bedste.

 

Mvh. Jon Rose

Jon Rose 2014 med laks

formand@bjerringbro-sportsfisker.dk

21. december 2014


Sidst Redigeret 21-12 2014 af Per Frost Vedsted