Projekt "Møllebækken" sendt i høring

Moellebaekken 2015Subject:Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering i Hedemølle Bæk i Bjerringbro
 

Til berørte myndigheder og klageberettigede organisationer efter vandløbslovens bestemmelser

 

Hermed fremsendes projekt om vandløbsrestaurering i Hedemølle Bæk i Bjerringbro i Viborg Kommune til udtalelse.

 

Samtidig med fremsendelse af denne ansøgning, fremlægges restaureringsprojektet i 8 uger for offentligheden på kommunens hjemmeside www.Viborg.dk/vandloebslov 

 

Eventuelle indsigelser og ændringsforslag indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for 8 ugers fristen. Indsigelser og ændringsforslag kan fremsendes til Naturogvand@viborg.dk

 

Vi kan pt ikke uploaded filer - så læs projektet på ovenstende link!

Bilag 1

Bilag 2

hKort bilag 1

Kort bilag 3

Kort bilag 316. marts 2015


Sidst Redigeret 16-03 2015 af Per Frost Vedsted