Regel om at fiskekort skal bæres synligt sanktioneres fremadrettet!

VIGTIGT!!!! Træffes en fisker, der har glemt fiskekortet kan fiskeribetjentene fremover sende vedkommende hjem efter fiskekortet, eller bede vedkommende om at stoppe fiskeriet for idag!

Foreningen har over flere omgange det sidste års tid indskærpet at alle skal  bære fiskekortet synligt.

Årsagen til at kortet skal bæres synligt er at det letter fiskebetjentens kontrol og synliggør for andre fiskere at en medfisker har fiskekort og fisker lovligt på foreningens vand.

Ved manglende synligt fiskekort har det indtil videre medført en påtale.

Denne praksis har vist sig ikke at have den fornødne effekt. Derfor har bestyrelsen besluttet at betjentene fremadrettet får mulighed for at sende fiskere hjem for enten at printe eller hente det fysiske fiskekort.
Det er ikke nok at have fiskekortet på sin telefon da det ikke bæres synligt.

Det er vigtigt at understrege at betjenten udfører et vigtigt hverv for foreningen, hvilket de seneste hændelser med tyvfiskeri tydeligt har vist.

Det må desuden være i alle medlemmers interesse, at kontrollen kan gennemføres så nænsomt som muligt og at det i øvrigt er relativt nemt at se om en medfisker har kort eller ej.

Ovenstående ændring af praksis vil være gældende umiddelbart efter påske - fra den 14. april 2020.

mvh bestyrelsen

30. marts 2020


Sidst Redigeret 31-03 2020 af Per Frost Vedsted