Status bestandsanalyse laks Gudenå uge 41-013

Der blev i uge 41 ifm. DCV's bestandsanalyse af laks i Gudenå elfisket og mærket 58 laks, og der blev observeret ca. 235 havørreder mellem Tangeværket og Fladbro ! 

elfiskeri

Læs mere i følgende status fra DCV:

Hej

Hermed et resume af undersøgelsens første
uge, hvor vi har fisket hele strækningen fra Tangeværket til Nørreåens udløb
igennem én gang.

Jeg har opsummeret resultatet i tabelform herunder (også vedh.
som pdf). Som det fremgår af tabellen var der flest laks på den første
delstrækning, altså længst opstrøms. På den nederste strækning fangede vi kun
tre laks. Størrelsen på laksene varierede fra 56 cm til 98 cm. Sammenlignet med
tidligere års elfiskeri observerede vi overraskende mange havørreder.
Havørrederne var fordelt på hele strækningen, men mest koncentreret på
delstrækning 3 (Ulstrup-Langå). Desuden observerede vi et stort antal rimter på
hele strækningen.

laks uge 41
Med venlig hilsen / Kind regards

Søren T. Thomassen

11. oktober 2013


Sidst Redigeret 11-10 2013 af Per Frost Vedsted