En vinterdag på Tange sø

Kalenderen siger februar. Den sidste måned har budt på rigtigt vintervejr, men i dag er vejret nogenlunde fint, selv om vinteren stadig hænger over landskabet føles det i sporadiske øjeblikke som om foråret kommer nærmere. Egentligt burde vi bare blive hjemme, men efter en lang vinter må vi bare afsted.

 

Sønnike og jeg har tømt foreningsbåden for vand og blade - og vi skal endelig ud på årets første gedde tur. Båden er i vandet og de karakteristiske nøk fra woblernes gang forplanter sig i stangspidsen.

Det er tid til at nyde livet og tid til eftertanke!

Spørgsmålet om Tange Sø har fyldt rigtig meget det sidste års tid. Som lokal lystfiskerforening har vi et ben i alle lejre. Foreningen har over 100 lodsejere og selvom vi har rigtig mange lokale medlemmer er der også mange fiskere som kommer langvejs fra. Alle har vi det til fælles at vi nyder naturen og fiskeriet.

 

Som formand for foreningen kender jeg om nogen udfordringen ved at være lystfiskerforening i midten af det hele. I foreningen har vi længe vidst at vi balancerede på en knivsæg når det gjaldt Tange Sø. På den ene side har vi lodsejere og medlemmer som ønsker søen fjernet og på den anden side har vi lodsejere og medlemmer som ønsker søen bevaret. I midten af de to yderpunkter har vi desuden lodsejere og medlemmer der repræsentere et bredt spektrum af forskellige tilgange til spørgsmålet.


Som formand for foreningen og foreningens talsmand i spørgsmålet har jeg det sidste års tid i særklasse måtte stå på mål i debatten.

 

Foreningen har i mange år haft en pragmatisk holdning til spørgsmålet. Kort sagt, ønsker vi et kompromis og respekterer alle de interesser der er i spil i spørgsmålet. Alligevel har jeg det sidste halve år ført krig på tre fronter. Som officer i hæren har jeg brugt tid på krigshistorie og krigshistorien dokumenterer desværre klart, at dette ikke er en farbar vej. Hvordan jeg er endt her forstå jeg stadig ikke helt.

I august blev foreningen inviteret til at, deltage i mødet med miljøministeren. Efter mødet bragte midt jyllandsavis et interview med undertegnede hvor jeg redegjorde for de budskaber jeg havde fremlagt på mødet med ministeren. Disse er en kompromis søgende tilgang, hvilket betyder at  vi støtter den løsning som flest mulige kan tilslutte sig. Det er en forudsætning, at direktiverne skal overholdes og derudover mener vi det bør være en statslig instans som tolker dem.


Her åbnede jeg den første front - diverse "tøm søen ekstreminster" fandt anledning til at svine mig til på diverse sociale medier. Heldigvis har jeg brede skuldre og det lykkes at ride stormen af.

 

Derefter gik der en rum tid og arbejdet i miljøministeriets arbejdsgruppe gik i gang. Foreningen har sammen med formandsgruppen (12 andre foreninger) fremsendt vores fælles holdning til ministeriet. Denne er i fuld overensstemmelse med ovenstående.

 

Overraskende stod jeg her med min anden front i debatten.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund havde hen over sommeren fået en åbenbaring og ønskede nu søen tømt, med næstformanden for DSF i spidsen blev jeg konfronteret med en holdnings ændring som foreningen på ingen måder kunne stå bag. Efter flere dialog møder lykkes der heldigvis, at fastholde formandsgruppens oprindelige tilgang til spørgsmålet. Nu synes der at være ro på, men hold da op hvor jeg tog fejl.

På trods af vores kompromis søgende tilgang til spørgsmålet blev vi i starten februar beskyldt for at gå "tøm søen ekstremisternes" ærinde - hvordan det kom på skaft efterlader jeg usagt, men den tredje front havde pludselig vist sit grimme ansigt.

Mine tanker og bekymringer forsvinder pludselig - stangen bukker kraftigt og knægten griber efter stangen - yes det er årets første gedde fra søen der har hugget.

Som lokal lystfiskerformand har jeg i sandhed følt, hvilke kræfter der er i spil i spørgsmålet. BSF kæmper dagligt for at holde balancen. Vi er en lokal forening og en del af lokalområdet. Vi respekterer de forskellige holdninger der er i spil, og anerkender søen og værkets rekreative værdier og alle de andre interesser der er i spil. 

 

Med venlig hilsen

Casper Pedersen

Formand for Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

7. februar 2021


Sidst Redigeret 07-02 2021 af Bjerringbro