VIGTIGT! - Indrapportering laksefangster

Kære medlemmer

Som i måske har bemærket overføres fangster fra BSF hjemmeside ikke længere automatisk til GSL hjemmeside. Dette skyldes et manglende sikkerhedscertifikat.

Vores hjemmeside har mange år på bagen og foreningen skal snarest have fundet en ny løsning. Dette arbejder bestyrelsen p.t på. Indtil vi har en ny løsning klar har vi besluttet ikke at installerer certifikatet, da vi frygter at det kan betyde at andre dele af siden bryder ned. ( måske ubegrundet, men vi vil ikke tage chancen)

Fangstindrapportering til GSL er vigtig for at generere et retvisende statistisk grundlag.

Derfor vil vi bede jer indrapportere laksefangster både på BSF og GSL hjemmeside indtil vi har løst problemerne.

https://gudenaasammenslutningen.dk/index.php?side=indberetning
På forhånd tak
Bestyrelsen

11. maj 2021


Sidst Redigeret 11-05 2021 af Per Frost Vedsted