Vil du hjælpe som smolt-vagt?

Nedenfor okan du læse læse om et godt initiativ med bortskræmning af skarv for at mindske hvor mange af vores ørreder der spises inden de når til havs. 
Hvis du har lyst og tid til at høre mere, og evt. deltage som smoltvagt, så kontakt Kaare fra forbundet (se mail nedenfor)

Bemærk der er tilmeldingsfrist 9. januar til informationsmødet,
men hvis du vil være smolt-vagt kan du også melde dig til senere.

/ Bestyrelsen
********  Fra DTU Aqua ***************

Smolt-vagt informationsbrev fra DTU Aqua
Kære GUDENÅENS ØRREDFOND

Foreninger udsætter årligt flere hundredetusinde ørredsmolt. Med henblik på at øge overlevelsen på de udsatte smolt har en række interessenter etableret et samarbejde, der skal bortskræmme skarver og andre fiskeædende fugle fra de lokaliteter, hvor der udsættes smolt.

På vegne af projektgruppen udsender DTU Aqua vedhæftede invitation til kampagnen til alle foreninger, der varetager udsætning af smolt.

Kunne din forening tænke sig at høre mere om projektet og eventuelt blive en del af det, bedes I sende en mail med kontaktinfo til Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, senest den 9. januar. Kaares mailadresse er    < >


Med venlig hilsen

DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer
Vejlsøvej 39
8600 Silkeborg

Tlf. 35 88 33 00

4. januar 2023


Sidst Redigeret 04-01 2023 af Per Frost Vedsted