Byttekort med Silkeborg Fiskeriforening

BSF og Silkeborg Fiskeriforening (SFS) har fra April 2016 indgået aftale om at udveksle byttekort til hinandens vande.

Der er to byttekort til hvert vand.

Proceduren for fiskeri på den andens vand er:

Byttekort hentes på https://www.fiskekort.dk/foreninger/32/bjerringbro-og-omegns-sportsfiskerforening  Husk at logge ind på siden.

Nøgler til både kan afhentes hos Kim (2049 1859), der har 2 nøgler.

BSF medlemskort samt udskrevet byttekort skal kunne forevises på den andens vand.

Som gæst har du pligt til at sætte dig ind i den anden forenings regler, og gøre dig bekendt med hvor fiskeri er tilladt, lokale fredningstider, mindstemål mm, samt følge de henvisninger fiskeri-opsynsmænd og lodsejere giver.

Ved kontrol på den anden forenings vand skal medlemskort til eget vand samt SMS kunne fremvises. Dagkort i den ene forening giver ikke ret til at bruge byttekort i den anden.

SFF's hjemmeside kan du læse om regler for fiskeri mv.

/Bestyrelsen