Skibelund Havørredopdræt

Skibelund Havørredopdræt, Skibelundvej 59a, 8850 Bjerringbro.
Ejes og drives af Gudenåens Ørredfond.
(der drives desuden dambrug på ejendommen Skibelundvej 94, placeret umiddelbart Nord for Skibelundvej 59a)

På Skibelund Havørredopdræt opdrættes havørred yngel til udsætning i nedre Gudenå, Lilleå, Nørreå, Allingå, Hevring å. Opdrættet sker på basis af vildfisk fanget i vandløbene.

CVR-nr.  3251 3190 Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt (momsreg. og skattepligtig)

CHR-nr. 10 36 85

Autorisationsnr. 3251 3190 10 36 85 (opdræt af laksefisk til udsætning)

Driftsansvarlig
Per Frost Vedsted, Stendiget 6, 8850 Bjerringbro, tlf 86 68 27 72

Tilknyttet dyrlæge:
Thomas Clausen, Øster Høgildvej 12, Høgild, 7400 Herning, tlf 4040 4701, CVR 293893222

www.gudenåens-ørredfond.dk