Billed serie fra 2013 på Skibelund Havørredopdræt

 

sort1Fra sortering 6-april 2013. Erik ved sortermaskinen. Det er koldt, men vinteren har langt om længe sluppet sit tag og solen skinner fra en skyfri himmel. Foto: Lars Wiis Jensen

sort2Fra Fra sortering 6-april 2013. Erik ved sorteringsmaskinen. Foto: Lars Wiis Jensen

sort4Fra sortering 6-april 2013. Steffen, Erik P og Erik S. Foto: Lars Wiis Jensen

sort6Fra sortering 6-april 2013. Havørredyngel i klækkehuset.  Foto: Lars Wiis Jensen

sort7Fra sortering 6-april 2013. Steffen og ? beundrer de flotte havørred yngel i klækkehuset. Foto: Lars Wiis Jensen

sort8
Fra sortering 6-april 2013. Erik og ? fanger havørrder i dam der skal sorteres. Foto: Lars Wiis Jensen

sort9
Fra sortering 6-april 2013. Foto: Lars Wiis Jensen

sort10
Fra sortering 6-april 2013. Over og Steffen ved sortermaskinen. Erik S og ? ved kar. Foto: Lars Wiis Jensen


sort11
Fra sortering 6-april 2013. Erik P hælder sorterede fisk i dam. Foto: Lars Wiis Jensen

sort 12
Fra sortering 6-april 2013. Sikring mod odder så den ikke kommer under lågen. Bemærk spor fra forsøg på indtrægnen! Foto: Lars Wiis Jensen

sort 13
Fra sortering 6-april 2013. Gudenå Havørreder. Foto: Lars Wiis Jensen

sort14
Fra sortering 6-april 2013. Havørrder efter sortering. Foto: Lars Wiis Jensen

sort 15
Fra sortering 6-april 2013. Steffen ved sortermaskinen. Foto: Lars Wiis Jensen 

uds10
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Der læsses vand på Finn's lastbil. Foto: Morten Andersen's kamera

uds9
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Ove Horn og Kaj B. Olesen opmåler størrelse på smolten. Foto: Morten Andersen's kamera.

uds8
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Fiskene læsses. Foto: Morten Andersen's kamera.

uds7
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Fine smolt på vægten. Foto: Morten Andersen's kamera

uds6
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Smolt udsættes ved Langå. Det er pligtudsætning så Tangeværket kører fiskene. Foto: Morten Andersen's kamera.

uds5
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Smolt udsættes ved Langå. Foto: Morten Andersen's kamera

uds4
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Fra udsætning af smolt ved Langå. Foto: Morten Andersen's kamera.

uds3
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Smolten i Gudenå. Foto: Morten Andersen's kamera

uds2
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Udsætning af smolt ved Bjerringbro. Foto: Morten Andersen's kamera

uds1
Fra udsætning smolt 27-4-2013: Udsætning smolt i Gudenå ved Bjerringbro. Foto: Morten Andersen's kamera

arbmaj03
6-maj-2013: Odderen har igen gravet sig nder hegnet nedenfor vejen for at få adgang til vores type store.

arbmaj02
6-maj-2013: Det besluttes at flytte type store op ovenfor vejen. Det er hårdt arbejd at ketche fiskene op. Foto: Per

arbmaj01
6-maj-2013: Havetraktor med vogn anvendes til flytning af fiskene. Foto: Per

arbmaj04
6-maj-2013: Der samarbejdes om at få fiskene sikkert ud i dammen. Foto: Per

oddersikring07
Maj 2013: Ove Horn har her rullet Plast geo-armeringsnet ud på græs op mod hegn, sikret med jordspyd og dækket med et tyndt lag muld. Der mangler nu blot at blive såeet græs. Nettet fastgøres desuden til bundplanken i trådhegnet. Foto: PFV


oddersikring04
Maj 2013: Plast geo-armeringsnet et par nætter efter udlægning. Der ses tydelig tegn på at Odder har forsøgt at komme ind, men har opgivet da den mødte trådnettet. Foto: PFV

oddersikring06
Maj 2013: Plast geo-armeringsnet et par nætter efter udlægning. Der ses tydelig tegn på at Odder har forsøgt at komme ind, men har opgivet da den mødte trådnettet. Foto: PFV


oddersikring02
Maj 2013: Vi har også forsøgt os med 25x50 cm fliser gravet ca. 12,5cm ned, men vi er nu ret sikre på at den vil kunne grave sig under uden problemer. Foto: PFV.

oddersikring03
Maj 2013: Eksempel på at odderen har gravet sig gennem græslag og under under trådhegn. Fote: PFV

oddersikring 01
Maj 2013: Ikke alle steder er det lige nemt at lægge en sikker tråddækning, men med plastnettet går det fint. Et sted som her vil det pga. af rødder være meget svært at grave en sikring ned. Foto: PFV

typestore2013
Sept 2013: Udsætning af type store 21-9-2013 til Sikeborg. Foto: PFV

hønsetråd1
Aug 2013: Hønsetråd fæstnet til bundbrædt. Geonet under græs eer også fæstnet til bundbrædt. Foto PFV

høns2
Aug 2013: Hønsetråd som oddersikring. Foto: PFV

høns3
Aug 2013: Det er vigtgt med omhyggelig at fæstne både geonet og hønsetråd til bundbrædtet. Foto: PFV

høns5
Aug 2013: Ellers graver den under hegnet - og der skal ikke meget til - ø7-8 cm er nok!  Foto: PFV

høns4
Aug 2013: I hjørnet ved klækkehuset er der opbygget et nyt hjørne med hønsetråd og bundsikring i form af geonet. Poto: PFV

bundbrædt nedenfor vej
Sept 2013: Der monterews bundbrædt til oddersikring for fastgørelse hønsenet og geonet.

træfælde1
Sept 2013: Kurt har fældet træer og buske udvendig langs hegnet på anlæg nedenfor vej.

træfælde2
Sept 2013: Fra træfældningen langs Kettingøj bæk.

Kettinghøj bæk
Sept 2013 - der løber lidt vand i grøften langs dambruget -  løber ned til Kettinghøj bæk


Sidst Redigeret 22-09 2013 af Per Frost Vedsted