GØF elfiskeri og strygning 2022

Elfiskeri Alingå
Tidspunkt: Lørdag 5. november 2022
Kontaktperson: Poul Jeppesen
Resultat: 33 hunner og 14 hanner.

Elfiskeri Lilleå
Tidspunkt: Lørdag 12. november
Kontalktperson: Bjarne Bach og John Eistrøm.
Resultat: 31 hunner og 9 hanner

Tak til alle de frivillige hjælpere fra RSK, HLF og LSF ifm. årets elfiskeri, og ikke mindst tak til PE-holdet der igen sørgede for transport af fisk til dambruget + klargøring og transport af udstyr.


*************************************************


Behov for rogn
I 2021 lagde vi 14,3 liter rogn ind og vi har et overskud af ½-års fisk.
Derfor kan vi godt skrue ned til de beregnede 12,7 liter fordelt med minimum 4,7 liter Gudenå.

*************************************************

Resultat af strygning 3/12-2022
Lilleå: 2,1 liter (ligger i klækkerende 1- op mod muren
Allingå: 5,5liter (ligger i klækkerende 2+3)

De afstrøgne Lilleå hunner + en stor han blev kørt retur til Lilleåen efter strygning.
Strøgne hunner: 43-79-75-45-36cm.
Strøgne hanner: 89-54-48-64-55-35-50-30-55-50cm

De afstrøgne Allingå fisk går stadig i dannem og køres senere retur sammen med de andre Allingå fisk.
Strøgne hunner: 65-74-71-72-45-69-74-74cm
Hunner ikke modne: 45-79-50-70-62-56-40-54-67-44-41-55-57-40-64-56-50-45-42-43-52-38cm
Strøgne hanner: 54-80-60-46-81-52-57-45-50-54-83,5-31cm

Det er aftalt at der stryges anden gang lørdag 17/12-2022

Resultat af strygning 17/12-2022
Lilleå: 2,4 liter (ligger i klækkerende 1- op mod muren
Allingå: 2,6liter (ligger i klækkerende 2+3)

*************************************************

Ialt 4,5 liter Lilleå og 8,1 liter Allingå.

tak til strygerholdet !!

8. oktober 2022


Sidst Redigeret 17-12 2022 af Per Frost Vedsted