Udsætning af type store i Silkeborgsøerne ophører fra og med 2023

 

*********** meddelelse fra DTU Aqua 7. december 2021 ****************

DTU Aqua har evalueret på fiskeplejens udsætning af ørred i Silkeborgsøer og vurderet af udsætninger bør stoppe bl.a. på baggrund af nedenstående:

 

 1. Mærkeprojektet med fedtfinneklip viser, at de udsatte ørred ikke bidrager til lystfiskeriet. Der er kun genfanget én ørred af de udsatte med fedtfinneklip.
 2. Vestbirk Vandkraftværk bliver fjernet i 2022. Det sikrer en bedre overlevelse for nedtrækkende smolt (lige nu dør 70-80 % under vandring ned gennem Bredvad Sø) og åbner op for ca. 200 km gydevand der kan øge smoltproduktionen. Det vil bidrage med langt flere ørredsmolt til søerne end tilfældet er i dag.

 

Udsætningerne vil udfases på følgende måde:

2022: udsætning kan finde sted som normalt

2023: Ingen udsætning

 

****************************************************************

Konsekvens for Skibelund Havørredopdræt

Ørredfonden er naturigvis glade for at grundlaget for en naturlig selvreproducerende betand forbedres så vi ikke længere behøver at opdræyte  og udsætte ørreder.
Ændringen i udsætningsplanen betyder følgende:
 • Produktion af 23.000 stk færre type store ørreder årligt (Silkeborg og Ry)
 • Ca. 3 liter mindre behov for rogn
  Vores behov er så ca. 12,7 liter fordelt med minimum 4,7 liter Gudenå
  (ved 7.500 stk fisk pr liter liter rogn)
 • nedgang i omsætning på ca. 94.000 kr
  (og de variable udgifter til foder, strøm og transport sænkes)
 • Vi vil fra 2023 kunne levere en del af vores smolt som 2-års smolt idet de fisk der ikke kan nå at smolteficere som 1-års, og hidtil er gået videre til type store, nu kan blive til 2-års smolt. Mængden skal naturligvis justeres ned.
  Alternativt skal vi ansøge om tilladelse til at udsætte de overskydende 1-års ekstraordinært i Gudenåens hovedløb (uden beregning og uden nævneværdig gevinst for bestanden)

Oversigt over konsekvens

mvh Per

*****************************************************************

 

7. december 2021


Sidst Redigeret 08-12 2021 af Per Frost Vedsted