Der udsættes smolt i Gudenå, Allingå og Hevringå lørdag 10.april iht. denne plan:

 - Mødetid Skibelundvej 59a, 8850 Bjerringbro 15:00
 - Afgang 17:30-18:00
 - Udsætning Allingå ca 19:00 (Per Hørdum deltager)
 - Udsætning Hevring å ca. 19:30 (Per Hørdum deltager)
 - Udsætning Langå Camping og Ulstrup ca 20:30-21:00 (Bjarne låser bom op)

Udsætningen foretages sidst på dagen for at give fisken de bedre mulighed for at tilpasse og gemme sig i nattens mørke.

P.g.a. restriktioner ifm. COVID-19 er det ikke tilladt at møde op på dambruget under læsning af fiskene medmindre du har en aftale med Ove om hjælp.

3. april 2021


Sidst Redigeret 04-04 2021 af Per Frost Vedsted