Udsætningstal smolt 2021

Lørdag 10. april 2021 blev der udsat smolt i Gudenå, Allingå og Hevring å:

 • Gudenåen
  Der blev der i alt udsat 28.000 fisk, i alt 785 kg fisk a 28 gram/stk og 14cm i gennemsnit.
  Pligtudsætningstal på 39.800stk kunne desværre ikke opfyldes, se hvorfor nedenfor.
 • Hevring å
  Der blev der udsat 6.500 fisk, i alt 182 kg fisk a 28 gram/stk og 14cm i gennemsnit.
  Udsætningsplan opfyldt.
 • Allingå
  Der blev der udsat 14.000 fisk, i alt 392 kg fisk a 28 gram/stk og 14cm i gennemsnit.
  Udsætningsplan opfyldt.

Udsætningsfiskene blev kontrolleret af fiskerikontrollen.

Fiskene blev transporteret i professionel fisketransportlastbil.

 

Hvorfor kunne vi ikke opfylde udsætningsplanen for smolt Gudenå?
Til pligtudsætningen der er 39.800 stk kunne vi ikke levere nok fisk pga. PRV3 virus vi har haft på dambruget. Det har tæret hårdt på særligt de større fisk, og anslået krævet ca. 10.000fisk som vi så manglede da vi vejede fisk op til smoltudsætningen.

Det er en ærgerlig situation vi står i.
Vi har talt med dyrlægen om hvad der kan gøres:
 • Æg kan desinficeres, men det giver kun mening hvis klækkehus og rør samtidig kan desinficeres hvilket ikke er så nemt af gøre i vores anlæg.
 • UV behandling af vandet
  Dyrlægen synes det er en god ide at etablere UV på udendørs returpumpning. PRV3 er særlig hård ved de større fisk. I år har vi mistet i str.ordenen 10k stk.

  Men det er ikke sikkert vi kan komne virusen til livs selvom vi etablerer kraftig UV. Men vi anbefaler at vi prøver UV. Nils og Ove har allerede lovet at være behjælpelige hermed. Når jeg har en pris vender jeg tilbage.

 mvh Per Frost Vedsted

 

 

 

20. april 2021


Sidst Redigeret 20-04 2021 af Per Frost Vedsted