Gudenåkonkurrence 2012

Gudenåkonkurrencen 2012

Resultat af Gudenåkonkurrencen 2012
Ørredfondens konkurrenceudvalg afviklede fredag og lørdag 16. og 17. sept. Gudenåkonkurrencen på Bjerringbro - Langå - Randers og - Hadstens foreningernes fiskevand i Gudenåen og Lilleåen.

GK003
De indvejede fisk. Foto: Ronnie, Grejbiksen DK 


I alt 346 deltagere fra alle dele af landet havde valgt at deltage. Det var ca.50 færre end året før, hvilket nok kan tilskrives et lidt barskere vejr og foreningernes fangstrapporter, som indikerede, at lakseopgangen og dermed fiskeriet i år ikke var på niveau med året før. Det forhold blev også dokumenteret med fangsterne på i alt 33 laks med den største på 5,4 kg. En enkelt fisker præsterede dog, at fange hele 4 laks under konkurrencen.

Havørrederne blev som forventet overvejende fanget i Lilleåen. Og oversteg med 19 stk antallet på sidste års fangster. Og i øvrigt med mange friske opgængere i en pæn kondition. Her var vinderfisken heller ikke af imponerende størrelse 2,89 kg

Nok var fangsterne ikke imponerende, men alligevel på et pænt gennemsnitsniveau for konkurrencen. (og så kunne ophænget bære vægten)

Langå Stadion var centrum for begivenhederne, og her kunne man få del i den gode grillstegte sponsorgris og anden servering. Flere end vanligt (144 kuverter)deltog i en hyggelig fredag aften med spisning, fiskesnak, uddeling af lodtrækningspræmier o.a.

Lørdag sivede folk i løbet af eftermiddagen ind på pladsen til præmieoverrækkelse og lodtrækninger, som alt blev fint afviklet. Der var i år lagt mere arbejde i at få nye sponsorer inddraget, og det gav bonus, i form af en sandt præmie- og gaveregn til deltagerne, så ingen gik tomhændede derfra.

Konkurrencens overskud blev på i alt ca. 52.000kr som går til "Gudenålaksen" til opdrætning og udsætning af laksesmolt i Gudenåen. Beløbet er fratrukket udgift til indkøb af telt til ca. 7.000kr.

Vindere af Konkurrencen:
Laks: Mads Pedersen - 5,4 kg og 82 cm
Havørred: Per Olesen - 2,89kg
Junior Christoffer Kjeldmand - gedde 4,55 kg og 85 cm

GK_2012 En flok glade vindere
En flok glade vindere. Foto: Jan Hyllested

GK_2012 En meget glad vinder af geddekonkurrencen
En meget glad vinder af geddekonkurrencen. Foto: Jan Hyllested

Lister over fangster kan ses på Langå Lystfiskerforenings hjemmeside.

Mads Hussing fra TV4 lavede optagelser, som skal udmunde i en film om konkurrencen.

Tak til Sponsorer:
Grejbiksen, Lystfisk.dk, FC-Spinner, Dagkort.dk, Normark, Randers Jagt- og fiskeri, Bøssemageren Bjerringbro, Fiskeavisen, Sportsfiskerforbundet, Langå Camping, Bamsebo Camping, Peter Kristensen (gris)

Tak til de der sponsorerede deres laks/ørred til rygning til konkurrencens andre sponsorer.
Tak til mange hjælpere - omkring servering, opstilling/nedtagning af udstyr, konkurrenceafvikling o.a.

Det er konkurrenceudvalgets oplevelse, at det blev en meget vellykket og problemfri afvikling af konkurrencen - og som en gæv vestjyde udtrykte det - det skal jeg helt sikkert også med til næste år.

Martin Knudsen og Poul Skovbjerg Jeppesen

GK001
De glade vindere. Foto: Ronnie, Grejbiksen DK

GK002
Foto: Ronnie, Grejbiksen DK 

GK004
Vindere af 1.,2. og 3.præmie i lakseklassen. Foto: Ronnie, Grejbiksen DK

GK005
Foto: Ronnie, Grejbiksen DK 

GK006
Jørgen Nielsen fra Gudenåens Ørredfond's pasningsordning. Foto: Ronnie, Grejbiksen DK

GK007
Vindere i juniorklassen. Foto: Ronnie, Grejbiksen DK

GK008
Nr 1,2 og 3 i havørredklassen. Foto: Ronnie, Grejbiksen DK

Gudenåkonkurrence plakat 2012

Dato
Gudenåkonkurrencen afholdes i 2012 fra fredag 14.september kl 16.00 til lørdag 15.september kl 16.00.

Indvejning
Indvejning sker igen på Langå Stadion. Der vil være åbent for indvejning i hele konkurrencetiden. Fiskene anbringes efter indvejning i kølevogn.
Præmieuddeling lørdag kl. 16:15

Særregel gedder
Gedder over 80cm fanget på Bjerringbro Sportsfiskerforening's eller Randers Sportsfisker Klub's fiskevand skal genudsættes! Kun juniorer (op til 18år) præmieres for fangne gedder.

Grill
Fredag aften 20.00-23.00 kan der købes grillet helstegt pattegris, kartoffelsalat og øl/vand på sportspladsen i Langå.
Grisen er sponseret af en af lodsejerne.

Deltagerkort
Prisen for at deltage er : 200kr for voksne og 100 kr for juniorer (under 18 år)
Deltagerkort kan købes på
    - dagkort.dk
    - Grejbiksen Trige og Silkeborg
    - Statoil Bjerringbro
    - Bamsebo Camping
    - Langå Camping
    - Randers Jagt og fiskeri
    - Lystfisk.dk
Billetsalg slutter fredag kl 16.00 !

Præmier
Der er præmier for over 60.000 kr.

Overskud
Overskuddet fra årets Gudenå konkurrence vil gå til ekstraordinær udsætning af laksesmolt i Gudenå - overrækkes til Gudenaalaksen.dk 

Vel mødt !


Sidst Redigeret 02-12 2012 af Per Frost Vedsted