Gudenåkonkurrence 2014

Gudenåkonkurrencen 2013

 Resultat af Gudenå konkurrence 2014:

  • Der var 274 deltagere
  • Der blev indvejet 8 laks, 9 havørreder og 3 gedder
    (Både deltagerantal og indvejning afspejlede situationen hvor der i måneden op til konkurrencen kun var rapporteret om ganske ganske få fangster i Gudenå og Lilleå)
  • Største laks 5,13 kg - 79 cm
  • Største havørred 3,35 - 70cm
  • Største gedde 5,32 kg
  • Hel stegt gris på grill fredag aften trak 120 deltagere
  • Et godt, veltilrettelagt og som sædvanlig hyggelligt arrangement

plakatbillede 2014

Gudenåkonkurrencen 2014
Ørredfonden afvikler igen i 2014 den traditionsrige Gudenå konkurrence i dagene fredag 19.september kl 16.00 til lørdag 20.september kl 16.00 med fiskeri på Bjerringbro - Langå - Randers og - Hadstens foreningernes fiskevand i Gudenåen og Lilleåen.

GK003
De indvejede fisk i 2012. Foto: Ronnie, Grejbiksen DK 

 

Dato
Gudenåkonkurrencen afholdes i 2014 fra fredag 19.september kl 16.00 til lørdag 20.september kl 16.00.

Indvejning
Indvejning sker igen på Langå Stadion. Der vil være åbent for indvejning i hele konkurrencetiden. Fiskene anbringes efter indvejning i kølevogn.
Præmieuddeling lørdag kl. 16:15

Særregel gedder fortsætter uændret som tidligere år:
Gedder over 80cm fanget på Bjerringbro Sportsfiskerforening's eller Randers Sportsfisker Klub's fiskevand skal genudsættes! Kun juniorer (op til 18år) præmieres for fangne gedder.

Grill
Fredag aften 20.00-23.00 kan der købes grillet helstegt pattegris, kartoffelsalat og øl/vand på sportspladsen i Langå.
Der grilles to grise, der er sponseret af to af vores gode lodsejere:
    - Erik Tind, Langå
    - Lerbjerggård, Hadsten.

Deltagerkort
Prisen for at deltage er :
  - 250kr for voksne
  - 100 kr for juniorer (under 18 år)
     (juniorer kan frit vælge at købe et senior deltagerbevis og derved deltage i præmierækken for senior)

Deltagerkort kan købes på
    - fiskekort.dk
    - Grejbiksen Trige og Silkeborg
    - Statoil Bjerringbro
    - Bamsebo Camping
    - Langå Camping
    - Randers Jagt og fiskeri
    - Lystfisk.dk
    - Bøssamageren
    - JAFI

Husk - Billetsalg slutter fredag kl 16.00 !

Præmier
Der er præmier for over 60.000 kr.

Overskud
Bestyrelsen har besluttet at overskuddet fra Gudenåkonkurrence går til Ørredfondens arbejde for havørreden i Gudenåsystemet.  GØF vil senere på året vurdere hvor stort et beløb af overskuddet der kan doneres til ekstraordinær udsætning af laks.

Vel mødt !


Sidst Redigeret 29-09 2014 af Per Frost Vedsted