Gudenåkonkurrence 2021

Gudenåens Ørredfond byder velkommen til Gudenåkonkurrencen 2021

 

Bjerringbro Banner

 

 

 

GK2021 plakat


Dato
Gudenåens Ørredfond afhlder den traditionsrige Gudenåkonkurrence i dagene fredag 17.september 2021 kl 16.00 til lørdag 18.september 2021 kl 16.00.

Fiskevand
Der er åbent for fiskeri på Bjerringbro, Langå, Randers og Hadstens foreningernes fiskevand i Gudenåen og Lilleåen.
Hent oversigtskort for fiskevand til konkurrencen her
Husk at respektere lokale skiltninger.

Gudenå konkkurrence 2018_3

Gudenå konkkurrence 2018_4

Foto: Fra indvejning ved Gudenåkonkurrencen 2018. Foto: Ole Welling

 
Indvejning & Præmieuddeling
Indvejning sker igen på Langå Stadion. Der vil være åbent for indvejning i hele konkurrencetiden, Indvejning afsluttes lørdag kl. 16:00. Fiskene anbringes efter indvejning i kølevogn.
Præmieuddeling lørdag kl. 16:15.

Grill
Fredag aften 20.00-23.00 kan der købes en menu bestående af helstegt pattegris, kartoffelsalat og øl/vand for kun 125 kr. Foregår på Langå Stadion.

Præmier og sponsorer
Der er præmier for over 100.000 kr.

 • Seniorrækken: 12 præmier til de største laks og 8 præmier til de største havørreder
 • Juniorrækken: 2 præmier til de største laks og 1 præmie til den største havørred samt 2 præmier blandt følgende arter: Gedde, aborre, brasen, rimte, skalle (alm.skalle), rudskalle og skrubbe. Præmiering af disse arter foregår via nedenstående pointsystem:
  • Gedde: 10 point/kg
  • Aborre: 91 point/kg
  • Brasen: 33 point/kg
  • Rimte: 44 point/kg
  • Skalle: 125 point/kg
  • Rudskalle: 67 point/kg
  • Skrubbe: 200 point/kg
 • Lodtrækning på deltagerbevis: 4 gratis medlemskaber/årskort: Et til hver af de 4 foreninger der stiller fiskevand tilrådighed for konkurrencen (BSF-LSF-RSK-HLF). Der skal være personlig tilstedeværelse.

Ørredfonden takker vores gode sponsorer
Foreløbig sponsorliste 2021:

 • H.B.Jensen diamantboring og skæring, Bjerringbro
 • Haucon
 • Vennelyst Bageri, Kristrup
 • platform as
 • ABU
 • Westin
 • Danske fragtmænd Randers

Deltagerkort
Prisen for at deltage er :
  - 300kr for voksne
  - 100 kr for juniorer (under 18 år)
     (juniorer kan frit vælge at købe et senior deltagerbevis og derved deltage i
       præmierækken for senior)

Husk - Billetsalg slutter fredag kl 16.00 !

Deltager kort kan købes følgende steder:

Konkurrenceregler

 • Havørreden er fredet i Gudenåen fra Jernbanebroen i Langå og opstrøms.
 • Fiskeri må påbegyndes fredag kl 16.00, og slutter lørdag kl. 16:00
 • Indvejning indtil 16.00 om lørdagen
 • Der må kun fiskes med 1 stang pr. deltager
 • Fiskeriet skal foregå i det på kortet anviste fiskevand: Gudenå fra Skibelund til Randers Bro samt i Lilleåen nedstrøms Hinnerup til udløbet i Gudenåen.
 • I enkelte enge er fiskeri IKKE tilladt. Disse strækninger er tydeligt skiltet.
 • Respekter skiltning - spørg hvis du er i tvivl.
 • Der må max.aflives 2 fedtfinnefisk over konkurrencens 24 timer.
 • Fisk til indvejning indleveres urenset.
 • Deltagere mellem 18 og 65 år SKAL medbringe Det statslige Fisketegn.
 • Fiskekort/fisketegn skal fremvises på opfordring.
 • Rykfiskeri og andre usportslige fiskemetoder er strengt forbudt.
 • Affald skal i skraldespanden, ikke i naturen.
 • Luk låger, led og hegn efter passage.
 • Parkering skal så vidt muligt foregå på de indtegnede pladser på kortet.
 • Det er den tungeste fisk der vinder GØF konkurrencen. Såfremt der er flere fisk der vejer det samme er det den korteste der vinder (bedst kondition).
  Længde måles fra snude til halespids (med normalt udspredt halespidser).
 • Mindstemål:
  • Havørred 40 cm
   Bemærk havørred er fredet i Gudenåen opstrøms Jernbanebroen i Langå.
  • Laks 40 cm
  • Gedder 60 cm (for juniorer)


Konkurrencens Face Book og online fangst resultater


Overskud
Formålet er at støtte GØF økonomisk med overskuddet. Vi ved, at udsætningerne af laks, fra Dansk Center for Vildlaks, er en meget stor del af konkurrencen. Vi vil derfor også donere en del af overskddet til lakseudsætninger.

Konkurrencefolder
Konkurrence folder kan senere downloades:

 

Vel mødt !

Gudenåens Ørredfond

 

Bjerringbro Banner

 

 

 


Sidst Redigeret 31-08 2021 af Per Frost Vedsted