Moderfisk

Moderfisk
Et væsentligt element for udformningen af strategien for avlsarbejdet i Gudenåens Ørredfond har været at ophjælpe allerede eksisterende havørred-stammer i Gudenå systemet. Det har derfor i årtier været målet at opfylde udsætningsplanernes mål for udsætning med direkte afkom fravildfisk opfisket så tæt på udsætningsstedet som muligt.

Vort slogan for avlsarbejdet er:Kvalitet over kvantitet.

Moderfiskene til avlsarbejdet opfiskes derfor spredt over væsentlige strækninger på de enkelte delvandløb således:

 • Lilleåen
  El-fiskeri ved Hadsten og mellem Laurbjerg og Langå.

 • Gudenåens hovedløb
  1971-2006: Toggergarnsfiskeri mellem Gudenå Centralen og Bjerringbro. 
  2007 og senere: Fældefangst i fisketrappen ved Tangeværket efter havørred moderfisk. Fiskene opbevares i fisketrappen der med sit iltrige vand giver optimale opbevaringsfaciliteter og meget lille dødelighed.
  Hvis der er få hanner suppleres med dværghanner fra Møllebækken/Madekilden.

 • Alling Å
  El-fiskeri.

Efter endt strygning bliver alle fangede moderfisk genudsat så tæt på fangststedet som praktisk muligt.

Under udklækning og i den efterfølgende opvækstperiode på klækkeriet, holdes havørrederne fra de enkelte delvandløb separerede, og de efterfølgende udsætninger i de enkelte delvandløb foretages med "egne" fisk.

Sidst opdateret, 16-4-2012, Per Frost Vedsted


Sidst Redigeret 02-12 2012 af Per Frost Vedsted